Information kring Telia fiber

Vid kontakt med projekledaren har följande framkommit:

1. PEAB kommer att påbörja markarbetena för nedläggning av fiber och detta är tänkt att start är planerad att ske vecka 11.

2. Samtidigt kommer NEA börja arbetet med att klamra blåsrör på husgavlarna.