Kallelse till arbetsdag

Stora lekplatsen behöver snyggas till och vi behöver din hjälp. Sanden behöver både rensas och luckras upp. Dessutom behöver vi tvätta gungställning och klätterställning. (Ta gärna med kratta och ogräshacka om du har)

Datum: 2012-10-06
Tid: kl 10:00
Plats: Stora lekplatsen