Protokoll från medlemsmöte om TV-anläggningen

Protokollet från medlemsmötet om TV-anläggningen finns nu tillgängligt på hemsidan. Medlesmötet beslutade att uppgradera TV-anläggningen till fiber. Protokollet finns att ladda ner här.