Nedtagning av träd

Styrelsen vill härmed meddela att 2 björkar kommer att tas ned på Hjortstigen i slutet av nästa vecka. Mer information kommer att lämnas till berörda huslänger med mer exakt tid för detta. Denna information kommer i era brevlådor i början på nästa vecka.

Grävning för elkabel

På fredag 6/9 kommer PEAB för att gräva för att lägga ned ny kabel för den trasiga mellan belysningsarmaturerna på Älgstigen.

Elinstallationen kommer Elman46A att stå för.

Johan

Belysningen

Som ni redan vet och har märkt av så fortsätter problemen med belysningen. Det är kortslutning någonstans för säkringarna går. Vi har haft elektriker på plats ett flertal gånger för att felsöka men de har hitintills inte kunnat lokalisera felet. Problemet är att felet självläker efter ett tag.
Styrelsen arbetar nu med hur vi ska gå vidare.
Jag vill påtala att det kan ta lite tid men hoppas att ni kan stå ut under den tid det tar innan problemen är lösta.

Har ni några frågor kan ni höra av er till Johan Håkansson på mobil
072-309 66 05

Nu är det dags för installationshjälp

Vecka 23 börjar installationshjälpen.

Det kommer att ske i följande ordning

Måndag 3/6 i länga A, B, C och D

Tisdag 4/6 i länga E, F, G och H

Onsdag 5/6 i längga J, K och L

Arbetena beräkns hålla på mellan 07:30 – 18:00 dessa dagar

Kom i håg att bereda teknikerna tillträde till ert boende aktuell dag.