Protokoll från årsmötet

Protokollet från årsmötet är nu upplagt och återfinns under sidan Protokoll.