Årsmöte 2024 (uppdaterade handlingar)

I och med att Högsta förvaltningsdomstolen tagit bort moms-kravet för samfälligheter så har årsmöteshandlingarna uppdaterats.

Skillnader mot föregående handlingar är att budgeten har uppdaterats (ingen moms och därmed lägre medlemsavgift) och att ett par punkter i dagordningen har bytt plats.

Uppdaterat dokument finns här: Presentation årsmöte 2024

MVH

Styrelsen