Uppdaterad hemsida

Årets årsmöte har hållits på Skype, vilket fungerade mycket bra. Tack till alla som deltog.

Sidorna under Organisation är uppdaterade med aktuell styrelse, kontaktombud och valberedning. Sidan för medlemsavgift är också uppdaterad. De nya stadgarna finns också tillgängliga nu.

Protokollet från årsmötet kommer att presenteras här när det har blivit justerat.

Vi påminner om sandsopningen 10-11/4 och att vårstädning preliminärt kommer att ske 24-25/4.
Årets kontaktombudsmöte ställs in pga Corona, men det finns fortfarande möjlighet att höra av sig till styrelsen eller skötselombuden om längorna har några specifika önskemål, både inför städdagen och efteråt.

När sandsopningen är genomförd kommer styrelsen att lägga ut farthinder igen.