Sandsopning 2021

Till samtliga boende i samfälligheten

Styrelsen har beslutat att den årliga sandsopningen ska ske helgen vecka 14, dvs 10-11 april.
Det är som vanligt längans kontaktombud som ser till att varje länga organiserar och genomför sandsopningen. Info på papper kommer inom kort till kontaktombuden.

Som vanligt gäller att sand/grus ska sopas FRÅN gräsmattor, parkeringsplatser och liknande TILL asfaltsvägar/gångvägar där en traktor med upptagningsaggregat kan komma åt sanden.

Det går givetvis bra att börja sopa i förväg redan nu för de som ev har förhinder under angiven helg, prata isåfall med ditt kontaktombud.

Är du osäker på vilka ytor som hör till just ditt skötselområde så hör av dig till styrelsen, det finns kartor.

Vi passar även på att påminna om årsmötet som är på onsdag den 31 mars. Länk till mötet har delats ut på papper till samtliga boende.