Vårstädning 24-25/4

Årets vårstädning kommer att äga rum 24-25/4.

Containrar har beställts och kommer att stå på sedvanlig plats.

Kontaktombuden har fått karta över respektive skötselområde.

Det kommer inte att bli något kontaktombudsmöte i år. Därför behöver längorna skriftligen på enklaste sätt lämna önskemål för 2021/2022 till ordförande.