Parkering Älgstigen

Styrelsen vill på detta sätt informera om ändring i avtalet med Securitas på befintligt parkeringstillstånd.

Denna ändring gäller från 1 april 2016.

Det som gäller är följande:

Det kommer INTE att vara tillåtet för fordon registrerade på adress på Norrbackavägen att parkera på övervakad parkering på Älgstigen. Dessa fordon kommer att bötfällas, oavsett om parkeringstillstånd finns i fordonet eller ej.