Ny lekutrustning till lilla lekplatsen

Styrelsen har fattat beslut om att köpa in ny lekutrustning till lilla lekplatsen. Denna kommer att monteras under våren.

Här behöver styrelsen hjälp av de boende. Ju fler vi är desto enklare och snabbare kommer det att bli.

Styrelsen har upprätta en tidplan för detta.

160410

Plats för lekutrustning skall vara markerad och utgrävd.

160417

Montering av lekställning skall vara gjord. Gjutning skall vara gjord. Kallelse till samtliga boende skickas ut minst 1 vecka innan.

160422-24

Beställd sand på plats. Hjälp från andra längor under städdagen