Sandupptagning vecka 14

Styrelsen vill informera, även på detta sätt, att sandupptagning kommer att ske i området med början vecka 14.

Det är Riksbyggens vaktmästare som kommer att utföra detta.

Se till att sopa ut gruset från gräsmattor, trottoarkanter med mera. Kontaktombuden samordnar detta inom sina respektive längor.