Vi söker en sekreterare

Valberedningen har meddelat att de inte har hittat någon som kan tänka sig att bli ordinarie ledamot tillika sekreterare.

Är du intresserad så kontakta Johan Håkansson, Ordförande på 072-309 66 05.