Informationsmöte 22/1

Den 22/1 har styrelsen genomfört ett informationsmöte dit alla boende var välkomna.

Efter en kort fika så gick ordförande bland annat igenom:

  • Anläggningsbesluten
  • Stadgar
  • Underhålls- och förnyelsefondering

Under mötet kom ett par synpunkter upp som styrelsen har att jobba vidare med.

Styrelsen vill tacka de som kom för visat intresse.