Tömning och Nyckelinsamling

Renoveringen av garagen kommer allt närmare. Styrelsen har tillsammans med entreprenörerna tagit fram en tidplan.

Första steget är att samla in en garagenyckel från respektive fastighet. Boende ska lämna en garagenyckel till ordförande (Hjortstigen 30) senast datumet som anges nedan:
• 26 april för garage Ga2 och Ga3. (Älgstigen 13-25, 16-28, 29-39)
• 6 maj för garage Ga1 och Ga4. (Älgstigen 2-14, 27, 30-46)
• 24 maj för garage Ga5, Ga6, Ga7 och Ga8. (Hjortstigen 35-39, Rådjursstigen 2-12)

Nyckel lämnas i kuvert i postlådan på Hjortstigen 30. Märk kuvertet med adress och garageplats.

När arbetet är klart kommer man istället för nyckeln få tillbaka en handsändare, en portkod och en nödöppningsnyckel till sin garageplats.

Senast vid samma datum (se ovan) ska respektive boende dessutom ha tömt sin garageplats. Detta för att bereda plats för hantverkarna som utför renoveringen.

Tömningen utförs av den boende och innefattar bil, lösa föremål, eventuella innertak och andra fastmonterade saker. Observera att tömd egendom ska förvaras på egen tomt, ej kring garagen.

Styrelsen kommer att kontrollera att garageplatsen är tömd (görs dagen efter ovanstående datum). Om boende inte tömt sin garageplats till ovanstående datum kommer respektive fastighet att faktureras kostnaden för att inhyrd firma flyttar inventariet till den boendes tomt.

Även parkeringsplatserna på baksidan av Ga2 får ej användas under renoveringen av Ga2. Dessa kommer att spärras av. Detta gäller från 2 maj.

Under tiden 18 april till 1 juli kommer Securitas parkeringsövervakning att göra uppehåll.