Tillfälliga parkeringsregler

Renoveringen av garagen börjar snart. Från den 2 maj kommer byggmaterial (takplåtar, portar mm) och containrar för byggavfall att anlända. Under tiden råder speciella regler för parkering i området:
• Securitas gör uppehåll i parkeringsövervakningen.
• Parkering i området är fritt, så länge inga vägar eller infarter blockeras.

Följande undantag gäller dock:
Parkeringsplatserna på baksidan av Ga2 måste vara tomma, från och med kl 18:00 den 1 maj.
• Parkering får heller inte ske mellan Ga1 och Ga3, dvs vid nedfarten mot Älgstigen 1-11 (Länga J).

Vi påminner samtidigt om att garagen måste tömmas enligt tidigare delgiven plan.