Telia Fiber

Styrelsen har fått frågor om utskick från Telia angående höjning av bredbandshastighet.

Vid kontakt med Telia har olika boende fått olika svar angående byte av router.

Vi undersöker vad som ska gälla och återkopplar vilka besked vi får. Telia återkommer preliminärt 11 april.