Kontaktombudsmöte 3/4

Måndagen 3/4 hade styrelsen möte med områdets kontaktombud. Det var ett välbesökt möte.

Under mötet samlade styrelsen in de synpunkter och önskemål som längorna har inför 2023/2024.

Styrelsen delgav kontaktombuden information om bland annat:
– Gatubelysning
– Reparationer Dag-/Spillvattensystem
– Åtgärder efter snöovädret november 2022
– Naturminnesträd på området
– Skötselplanen
– Telia Bredband

Dessutom diskuterades infrastruktur för elbilsladdning.

Styrelsen vill tacka kontaktombuden för givande diskussioner och synpunkter/önskemål som framkom under mötet.