Skrivelser till årsmöte 2021

Styrelsen har beslutat att årsmötet för 2021 kommer att hållas 10 februari kl 18:30.

Skrivelser (förslag) från ni boende (delägare) skall vara styrelsen tillhanda senast 2/12.

Detta för att styrelsen skall kunna förbereda skrivelserna inför årsmötet.

Skrivelser lämnas till ordförande  brevlådan på Hjortstigen 30 eller mejl till ordforande@norrtorn.se

Styrelsen