Årsmöte och pandemi 2021

Styrelsen har under torsdagen haft årets första styrelsemöte. Nästan uteslutet diskuterades hur årsmötet ska kunna genomföras under rådande pandemi.

Planen just nu är att årsmötet hålls 31 mars och sker digitalt, t.ex. via Skype. Mer information kommer att delges efter hand.

För övrigt finns den uppdaterade Underhålls- och förnyelseplanen nu här på hemsidan, klicka på ”Organisation” och därefter ”Underhålls- och förnyelseplan”, eller här.