Nu har vi planterat

 

Nu har vi planterat träd och buskar enligt skötselplanen.

Planterat 2013 Länga E 1

På länga E:s område planterade vi en Skogslönn ”Crimson King” och en Doftschersmin.

Planterat 2013 Länga D 1

På Länga D:s område planterade vi en Amerikansk strimmlönn och en Forsythia