Höststädning 8-10 november

På senaste styrelsemöte beslutade styrelsen att hösten städning sker 8-10 november.