Mer om garagen

Nödöppningslåsen kommer att justeras så att de fungerar som avsett. Garagen på Hjortstigen och Rådjursstigen är snart klara för återlämning, håll utkik i brevlådan och här på hemsidan för tid och datum.

Securitas parkeringsövervakning kommer att återupptas, vilket betyder att det är dom vanliga reglerna som åter gäller. Tänk på att det inte längre är tillåtet att stå parkerade på gräsytor runt om i området.