Återlämning av garage (del2)

Nu kan garagen på Rådjursstigen och Hjortstigen lämnas tillbaka.

Återlämning kommer att ske kl 18:00 på onsdag (24/7). Vi samlas vid garagen på Hjortstigen.

Även de som inte hämtat sina garage på Älgstigen kan göra det vid detta tillfället.