Ändrat datum för årsmötet

På grund av en liten miss från Ordförande så har tiden ändrats från den 13:e februari till den 12:e februari.

Länk till handlingarna finns här: LÄNK Årsmöteshandlingar (uppdaterad)