Vårstädning 4-5 maj

Då var det dags för årets vårstädning.

Datumen är satta till 4-5 maj.

Containrar kommer att stå på sedvanliga platser.

Har ni behov av något meddela styrelsen eller skötselombudet detta.