Flyttad tid för sandupptagning

Tiden för sandupptagning inom området är flyttad till vecka 19 på grund av byte av entreprenör för detta.