Skötselplan och grönområden

Under den senaste veckan har Tanya och Marcus besiktat alla grönområden utifrån skötselplanen, och uppdaterat planen med de förändringar som skett de senaste två åren. T.ex. skadades många träd under höstens snöoväder, men vi noterar också att det finns god växtkraft i buskar och träd över hela området. Träd och buskar som vuxit upp spontant klarar sig ofta mycket bra utan underhåll (jämfört med planterade växter som inledningsvis måste vattnas) och dessa är mycket värdefulla att vårda som ersättare för gamla stora träd.

Under denna vecka påbörjas arbeten med grönområdena utifrån den uppdaterade planen, vilket kommer resultera i ett antal rishögar. Styrelsen ber om tålamod med dessa högar under arbetets gång. Vi återkommer med mer info om dessa längre fram under sommaren.

I området runt den fridlysta tallen (mellan länga H och E) kommer inget arbete att ske under sommaren. Under hösten kommer Länsstyrelsen med arborister och besiktar området och först därefter kan skötselplanen uppdateras/tas fram för det området.