Arbetsdag

Under två  halva arbetsdagar har upprustning av stora lekplatsen gjorts. Fallsanden har luckrats upp med hjälp av jordfräs, och dessutom har 6 kubik ny fallsand har fördelats över ytan för att  förbättra säkerheten. Målning och oljning av lekredskap och sargar har genomförts. Viss målning återstår. Markering av fotbollsmål  har ordnats på planken under basketkorgarna. Fundamentet till den sönderslagna gunghästen har flyttats till lilla lekplatsen, och ny renoverad häst kommer snart att levereras från Hela Människan. Därifrån har vi också beställt och fått det trekantiga bord som monterats vid sofforna på stora lekplatsen. Ett nytt bänkbord har placerats utanför lekplatsen vid Älgstigen 2/4, och det äldre bordet är flyttat till gräsytan bortom stora lekplatsen. Ett nytt bänkbord är också utplacerat på gräsytan mellan länga K och G, Älgstigen. För arbetet  med montering av borden tackar vi Rickard Bengzon och Lars Aldebert.Återstår en del jobb även på lilla lekplatsen. Den renoverade gunghästen är gjord av  impregnerat trä, och kommer att målas först till nästa säsong.Efter väl utfört jobb belönades vi med fika genom Ingegärd Nilssons försorg! Tack för engagemang!  På bilderna saknas skötselombudet Christian Ericsson.