Protokoll 2018

Nu finns årsmötesprotokollet tillgängligt under rubriken ”Protokoll” överst på hemsidan.
Även aktuell styrelse och kontaktombud för 2018 och valberedning för 2019 har uppdaterats på respektive sida.