Kontaktombudsmöte 24/4

Kontaktombudsmöte hålls 24/4 kl 18:30 i Riksbyggens samlingslokal, Norrbackavägen 8.

Dagordning är utdelad till de som är kontaktombud för 2018.