Möte med kontaktombuden

Den 21/5 hade styrelsen möte med årets kontaktombud. Återigen kan styrelsen med glädje konstatera att uppslutning mucket god.

Det som gicks igenom under kvällen var bland annat.

– Styrelsens arbetsätt

– Årets aktiviteter

– 2015 års skötselaktiviteter

Dessutom diskuterades medlemmars engagemang i frågor som årsmöte, arbetsdagar med mera.

Ordförande vill också rikta ett tack till alla de som närvarade på mötet.