Asfaltering

Nu har styrelsen påbörjat arbetet inför asfalteringen som skall ske under året.

Förra veckan var styrelsen och besiktigade de områden som skall asfalteras.

Under denna vecka och nästa kommer möte med entreprenörer att ske.