Info om årsmötet 2022

Enligt plan kommer årets föreningsstämma (årsmöte) att hållas den 9 februari.

Tyvärr gör pandemin att vi även i år behöver hålla mötet på distans.

Planen är att det kommer fungera på samma sätt som förra året, dvs mötet via Skype och omröstningen via Voto.

Kallelse med dagordning kommer att delas ut i slutet av januari enligt gängse rutiner.

MVH
Styrelsen