Årsmötet 2022 har hållits, uppdaterad hemsida

Styrelsen tackar de som närvarade vid det digitala årsmötet för visat engagemang.

Hemsidan är nu uppdaterad med resultatet, dvs ny styrelse, kontaktombud och valberedning. Sidan för årsavgiften har också uppdaterats.
Protokollet kommer att laddas upp när det är justerat och klart.

Vi återkommer i början av mars med datum för årets aktiviteter.