Höststädning 2016

Hej

 

Årets höststädning är bestämd till 19-20/11.

Containrar kommer att stå på sedvanlig plats.

Behov anmäles som vanligt till skötselombuden som sammanställer dessa.