Trädnedtagning

Styrelsen har beslutat att ta ner en del träd i området.

Arbetet kommer utföras av Lyft & Service Oskarshamn och startar enligt plan den 16 november för att vara klart till städdagen.

Under arbetet kan det tillfälligt vara begränsad framkomlighet.

Det är främst sjuka och döda träd som ska tas bort, men även träd som spräcker upp asfalten.