Årsmöteshandlingar 2019

Som tidigare informerats kommer de fullständiga årsmöteshandlingarna finnas tillgängliga här på hemsidan, medan endast tid, plats och dagordning delas ut på papper.

Länk till handlingarna finns här: LÄNK Årsmöteshandlingar 2019

Dessutom har protokollet från föreningsstämman i december lagts till på sidan ”Protokoll”.