Årsmöte 2018

Årsmöte kommer att hållas den 21 februari. Tid och plats är på sedvanligt sätt 18:30 i Riksbyggens samlingslokal.
Kallelse kommer att delas ut till samtliga hushåll, samt finns tillgänglig här: LÄNK