Garage-enkät presentation

Här kommer en kopia på den undersökning om garagen som presenterades på årsmötet.
Några slutsatser har ännu inte dragits utan den kommer att ligga som underlag för årets planering.
LÄNK