Vårstädning

På senaste styrelsemötet beslutades att Vårstädning skall hållas 9-10/5.

Se till att sopa ut kvarvarande grus på åtkomlig asfaltsyta.

Behov av jord och gräsfrö skall anmälas till skötselombuden.

Flak kommer att ställas på sedvanlig plats.

Övriga frågor eller behov kontakta skötselombuden eller styrelsen