Vårstädning 2016

Styrelsen har fattat beslut om att årets vårstädning sker 23-24/4

Behov av jord, gräsfrö med mera anmäls till skötselombuden.

Flak kommer att ställas på sedvanlig plats.

Övriga frågor eller behov kontakta skötselombuden eller styrelsen