Trappa från Hjortstigen är klar

Den nya trappan från Hjortstigen mot folkhögskolan är nu färdigställd. Även kantstenen vid Hjortstigens garage har åtgärdats.