Stubbfräsning

Styrelsen har beslutat att beställa stubbfräsning i området. Ett drygt tjugotal stubbar kommer att tas bort. På grund av brandrisken är det dock inte bestämt när arbetet ska utföras, detta kommer att beslutas i samråd med leverantören för fräsningen.