Städdag vid stora lekplatsen

Till lördagen den 6 oktober kallade styrelsen till en arbetsdag vid stora lekplatsen. Det fanns ett stort behov av att rensa upp i sanden samt tvätta gung- och klätterställningen. Nedan finns några bilder som visar på resultatet från dagen. Det som inte hanns med får tas till de ordinarie städdagarna.

Sand före

Sand efter

Räcke innan

Räcke efter

Rutschkana före

Rutschkana efter