Viktig information om fiberinstallationen

Nu har det äntligen börjat att rulla på när det gäller installationen av fiber. Vi har haft ett första byggmöte med NEA och PEAB. Det viktigaste som vi vill meddela från detta möte är:

1. Fibern kommer att dras upp på husgavlarna och sedan över alla vindar. Det innebär att ni måste se till att NEA har fri tillgång till era vindar via vindsluckan samt att det är möjligt att arbeta där.

2. För att arbetena skall kunna flyta på behöver styrelsen samla in en av era husnycklar som NEA kommer att disponera under byggtiden. Nycklarna kommer att sättas ihop i knippen om varje länga och förvaras i kassaskåp av NEA som tas ut vid arbete för varje länga.

3. Preliminär tidplan:

  • Schaktning beräknas påbörjas månadsskiftet november/december
  • Installationen av fiber månadsskiftet december/januari.
  • Klart i slutet av februari

Mer information kommer att komma efterhand.