Sandupptagning

Under vecka 15 kommer sandupptagning ske i området.

Sopa ut gruset från gräsytor med mera till asfalten.

Se till att ställa in bilar i era garage för att frigöra parkeringsytor för sopning.

Kontaktombuden samordnar arbetet inom längorna.

 

/ Styrelsen