Problem med belysningen

Det är för närvarande (24 april) problem med belysningen i delar av området. Elektriker kommer att tillkallas så fort som möjligt.