Omkoppling av VA-ledningar

Information från Mark & Grundteknik:

Under torsdagen (28/9) sker omkoppling av avlopps-ledningarna.

Om möjligt, använd ej toalett, dusch mm mellan kl 10-16.

Gäller Länga L och K.