Nytt datum för kontaktombudsträff

På grund av dubbelbokning av lokalen så har kontaktombudsmötet flyttas till den 19/9.

Kan du som är kontaktombud inte komma så se till att ordna med ersättare.

Väl mött, Styrelsen